Các vật liệu chuyên dụng cũa SIKA Việt Nam, BASF, MAPEI, và các nhà sản xuất khác

UNDER CONSTRUCTION

Inertol Poxitar F

Bộ 10kg

Lớp phủ 150 micron / 0.31 kg / m2

Mô tả

Lớp phủ kháng hóa chất, 2 thành phần, gốc epoxy + hắc ín + dầu + chất độn vô cơ.

Thích hợp thi công lên bề mặt bê tông và thép của các cấu kiện ngập trong nước hoặc trôn dưới đất. Không nên dùng cho các bề mặt tiếp xúc với nước sinh hoạt.

Sikament R7N

Can 5 / 25L

0.3 – 0.8 L/100 kg xm

Mô tả

Chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao.

Sikament R4

Can 5 / 25L

0.6 – 1.6 L/100 kg xm

Mô tả

Sikament R4 là một chất siêu hóa dẻo hiệu quả cao có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có độ chảy cao trong điều kiện khí hậu nóng, và đồng thời là tác nhân giảm nước đáng kể làm tăng cường độ ban đầu và cuối cùng cho bê tông.

Sikament R4 phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 Loại D & G.

Sika Hydrotite CJ

Thùng 4 x 10m

Mô tả

Là một loại cao su hút nước, nở ra và trám kín chặn thâm nhập của nước qua mạch ngừng thi công.

Sika Swellstop

Thùng 6 x 5 m

Mô tả

Sika® SwellStop là băng cản nước có độ linh hoạt cao, thi công bằng biện pháp dán lên bề mặt các mạch ngừng trong cấu kiện bê tông.

Sika Swellstop II

Thùng 6 x 7.6 m

Mô tả

Sika® SwellStop II là băng cản nước có độ linh hoạt cao, thi công bằng biện pháp dán lên bề mặt các mạch ngừng trong cấu kiện bê tông.

Sika Waterbar

Cuộn 20m

Mô tả

Sika® waterbar được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Dùng để chặn nước thấm qua khe co giãn và mạch ngừng thi công.

Có các loại V-15M, V-20M, V-25M, V-32M và O-15M, O-20M, O25M, O-32M.

Sikagrout 212-11

Sikagrout 214-11

Sikagrout 214-11 HS

Sikagrout GP

Tile Grout

Sikadur 42MP