Sửa chữa, home repair
Repair - restore - remodel
SỬA CHỮA, KHÔI PHỤC VÀ LÀM MỚI
Sửa chữa bê tông
Concrete repair
Sửa chữa bê tông
Chống nóngm heat insulation
Roof coatings: comprehensive protection
Lớp phủ mái: bảo vệ toàn diện
Lớp phòng nước, BetonSeal SL-100
Bridge deck's surface waterproofing
Lớp phòng nước mặt cầu
chống rò rỉ
Stop water leaking
Chống rò rỉ nước

THI CÔNG CHUYÊN BIỆT

Chống rò rỉ tầng hầm
và công trình chứa nước

Sửa chữa bê tông,
phục hồi kết cấu

Chống thấm tầng hầm
Không còn lo thấm.
Chống thấm toàn diện

lớp phủ máiSửa chữa, làm mới mái
chống nóng và ồn mái

Lớp phòng nước
Lớp phòng nước
cho cầu, hầm đường bộ

lop phu sanLớp phủ sàn